Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Ασκήσεις Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής

Αναλύστε και αναπτύξτε τη σκέψη του Μπωντριγιάρ '' Η επικοινωνία δεν είναι ''ομιλώ''. αλλά ''κάνω ώστε να ομιλώ''. Η πληροφόρηση δεν είναι ''γνωρίζω''. αλλά ''κάνω ώστε να γνωρίζω''. Το ''κάνω ώστε'' δείχνει ότι δεν πρόκειται εδώ για δράση, αλλά για επιχείρηση...Σήμερα το ίδιο το ''θέλω'' μεσοποειείται από τα μοντέλα της βούλησης, ''από το κάνω ώστε να θέλω'' που είναι η πειθώ ή η αποτροπή. Στο βαθμό που είχαν ακόμη νόημα όλες αυτές οι κατηγορίες: ''θέλω'', ''μπορώ'', ''πιστεύω'', ''γνωρίζω'', ''δρω', ''ποθώ'', και ''απολαμβάνω'', εκλεπτύνονται για να το πούμε έτσι από μια μόνο βοηθητική τροπικότητα: εκείνη του ''κάνω ώστε''. Παντού το ενεργητικό ρήμα έχει παραχωρήσει τη θέση του στο διάμεσο βοηθητικό και η δράση έχει καθεαυτήν μικρότερη σημασία από το γεγονός ότι παράγεται, επάγεται, παρακινείται, μεσεύεται τεχνικοποιείται.


Συγκρίνετε την παραπάνω σκέψη με τον ποιητικό αφορισμό του Πεσσόα '' Θα ήθελα να θέλω το θέλω του έρωτα''.
Αναπτύξτε τις σχέσεις μεταξύ Πλάτωνα και πιο συγκεκριμένα τη τετραπλή ρίζα του πρακτικού λόγου του, έτσι όπως διαφαίνεται στον Πρωταγόρα, τους Νόμους, στη Πολιτεία, για την ενότητα και πολλαπλότητα της αρετής. Η άποψη του για τα μέλη και τα μόρια της αρετής ως άλληλα σχέσεων.


Συγκρίνατε τη ποιητική ανθρωπολογία του Σεφέρη με τη τετραπλή ρίζα του πρακτικού λόγου του Πλάτωνος. ''Μιά λέξη στον Πλάτωνα θαρώ, χαμένη στου μυαλού τ' αυλάκια.'' Γ. Σεφέρης.....